Obecní knihovna v Řečici


O knihovně

Půjčovní doba
Pátek od 17.00 do 19.00 hodin

Knihovna je umístěna v budově Obecního úřadu.

Služby
Půjčování knih bez poplatků.
V knihovně je po celou půjčovní dobu veřejně přístupný internet.
Další možnost veřejně přístupného internetu je v pondělí až pátek od 8 do 12 hodin v době provozu Obecního úřadu.

Kontakt
knihovnice – Hana Šanderová
e-mail: hanasanderova@seznam.cz

knihovna@obecrecice.cz
Obecní knihovna v Řečici, Řečice 135, 592 33 Radešínská Svratka

Zřizovatel
Obec Řečice, Řečice 135, 592 33 Radešínská Svratka

Knihovní řád

Statistika pro rok 2019
- 2109 knih ve vlastním fondu
- 35 registrovaných čtenářů (z 469 obyvatel obce)
Kontakt: 566 673 359  E-mail: obec@obecrecice.cz